Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Hero Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 20000142, op de website van Heromedisch. 

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 
Persoonlijk gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 
In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.
 
Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens.
Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen.
Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Verwerking aangemeld bij College bescherming persoonsgegevens
Onze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens onder meldingsnummer 1629924.

 
Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. 
Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. 
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden 
verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen.
 
Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. 
U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. 

Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. 
De gegevens die u aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij alleen om antwoord te geven op uw vraag of commentaar.

Toegang professionals
Op onze website staan gegevens die alleen bestemd zijn voor professionals. 
Om daar toegang toe te krijgen dient u uw gegevens achter te laten, en een account aan te maken. Indien wij vastgesteld hebben dat u voldoet aan de criteria voor toegang, stellen wij u daarvan op de hoogte,
en heeft u vanaf dat moment toegang tot de gegevens die alleen bestemd zijn voor professionals.
 
BIG
Als op onze website geaccrediteerde scholing voor professionals wordt aangeboden, kunnen wij u vragen om uw BIG-nummer. 
Alleen als wij uw BIG-nummer hebben zijn wij in staat de behaalde punten bij het dossier van de medisch professional, 
die met goed gevolg de geaccrediteerde scholing heeft afgerond, bij te schrijven.

Bijzondere persoonsgegevens
Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven 
of lidmaatschappen van vakverenigingen zijn bijzondere persoonsgegevens.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. 
Deze derden worden in dat geval “bewerkers” genoemd. 
Deze bewerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden.
Wij hebben met deze derden bewerkersovereenkomsten gesloten. Cookies Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd. Websites of diensten van derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen,
alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.
 
Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens,
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen.
Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.
 
Deze privacy informatie is het laatst bijgewerkt op: 26 juli 2016.