Intellectuele eigendom
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Hero Baby. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze website zijn beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Hero Baby.
De gebruiker van deze website is verplicht zich overeenkomstig alle terzake relevante wet- en regelgeving te gedragen.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Hero Baby. Het bekijken van deze website en het maken van afdrukken
daarvan is uitsluitend toegestaan voor eigen, niet commercieel, gebruik en binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar deze website is de voorafgaande toestemming van Hero Baby nodig.
Deze wordt gegeven, tenzij de inhoud of het imago van de gastsite zich niet verdraagt met de naam en reputatie van Hero Baby, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn de eigendom van Hero Baby en haar licentiegevers.
Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op een ander website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Hero Baby of de desbetreffende licentiegever.

Wijziging van de website
Hero Baby behoudt zich, zonder daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden, het recht voor om deze website en te allen tijde, met werking op dezelfde dag, te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
Artikelen in de webshop mogen uitsluitend worden besteld door medische professionals. Voor consumenten is het niet toegestaan om materialen te bestellen.
Hero Baby behoudt het recht voor om een bestelling te annuleren wanneer er twijfel bestaat over de medische bevoegdheid.

Toepasselijk Recht en bevoegde rechter
Op (het gebruik van) de Hero Baby -website is het Nederlandse recht van toepassing. De beslechting van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van deze website, wordt, voor zover de wet dat toelaat,
in eerste instantie opgedragen aan de Rechtbank Breda.  

Privacy Statement nieuwsbrief
Het aanmelden voor de Hero Baby nieuwsbrief is geheel kosteloos en verplicht je tot niets. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden je persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het versturen van e-mail die je bij ons aanvraagt.
Wij stemmen de inhoud van onze berichten zo goed mogelijk af op jouw functie en voorkeuren.

Verantwoordelijke
Wanneer persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, worden deze opgeslagen in een bestand. Hero Baby te Breda is verantwoordelijke voor dit bestand.
Hero Baby is een merk van Hero Kindervoeding B.V. Zij is gevestigd te 4817 ME Breda aan de Teteringsedijk 279, en is in het handelsregister ingeschreven onder Kvk-nummer 20132657. Zij wordt hierna (ook) als “Hero Baby” aangeduid.

Verwerken van persoonsgegevens
Hero Baby gebruikt deze persoonsgegevens voor het versturen van post, e-mail en/of artikelen die je bij ons aanvraagt of bestelt.
Wij stemmen de inhoud van onze berichten zo goed mogelijk af op je professie en voorkeuren.
Wens je deze berichten niet meer te ontvangen, dan kun je je makkelijk afmelden via een link in de nieuwsbrief of op de website.
Wijzigen privacy statement Nieuwsbrief Hero Baby behoudt zicht het recht voor om het privacy statement aan te passen, bekijk dus regelmatig het privacy statement.

Medisch professionals
De meeste gedeelten van de website zijn alleen toegankelijk voor medisch professionals. De medisch professional heeft toegang tot die gedeelten doordat hij of zij een account op onze website heeft aangemaakt. De medisch professional staat er voor in dat hij of zij de juiste gegevens heeft verstrekt op basis waarvan Hero heeft vastgesteld dat het inderdaad om een medisch professional gaat.

Producten en samples
Eventuele producten en samples die aangevraagd kunnen worden op de website, kunnen alleen worden aangevraagd door medisch professionals. Het is niet toegestaan de via de website aangevraagde en verkregen producten en samples te verkopen. Hero behoudt zich het recht voor aanvragen voor producten of samples te weigeren.

Contact
Heb je nog vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op met jouw persoonlijke contact persoon van Hero Baby of stuur een mail naar info@heromedisch.nl.

Laatst gewijzigd op: 6 juni 2016.